API là gì - Các khái niệm và vai trò của API với website

API là gì - Các khái niệm và vai trò của API với website

Ngày đăng: 21/07/2023 07:55 PM

  API là gì và vai trò của API với website

  API là viết tắt của Application Programming Interface, tức giao diện lập trình ứng dụng. Đây là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt là thiết kế website. API cho phép các ứng dụng phần mềm khác nhau giao tiếp và tương tác với nhau một cách hiệu quả và an toàn, mà không cần biết chi tiết về cách thức hoạt động bên trong của chúng.

  Ví dụ: Khi bạn sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, bạn có thể xem các bài viết, bình luận, like, chia sẻ, gửi tin nhắn, v.v. Tất cả những hành động này đều được thực hiện thông qua API của Facebook, mà không cần bạn phải biết cách mã hóa hay lưu trữ dữ liệu của Facebook. API của Facebook sẽ nhận yêu cầu từ ứng dụng của bạn, xử lý và trả về kết quả mong muốn cho bạn.

  Cách phân loại API

  API có rất nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau như mục đích, phạm vi, phương thức, định dạng, v.v. Một số cách phân loại API phổ biến là:

  Dựa trên quyền hạn truy cập: có ba loại API chính là API mở (open API), API đối tác (partner API) và API nội bộ (internal API).

  • API mở là loại API công khai, không có hạn chế nào khi truy cập các loại API này vì chúng có sẵn công khai. Ví dụ: API của Google Maps, Facebook, Twitter, v.v.
  • API đối tác là loại API chỉ cho phép truy cập cho các đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba có thỏa thuận hợp tác với nhà cung cấp API. Ví dụ: API của Amazon, PayPal, FedEx, v.v.
  • API nội bộ là loại API chỉ cho phép truy cập cho các thành viên trong cùng một tổ chức hoặc nhóm làm việc. Ví dụ: API của các hệ thống quản lý nhân sự, kế toán, v.v.

  Dựa trên giao thức: có nhiều loại giao thức khác nhau để truyền tải dữ liệu qua lại giữa máy khách và máy chủ. Một số giao thức phổ biến là SOAP (Simple Object Access Protocol), REST (Representational State Transfer), GraphQL (Graph Query Language) và WebSocket.

  • SOAP là một giao thức dựa trên XML để trao đổi thông điệp giữa máy khách và máy chủ. SOAP có tính năng mạnh mẽ và an toàn nhưng cũng khá phức tạp và kém linh hoạt.
  • REST là một kiến trúc dựa trên HTTP để trao đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. REST có tính năng đơn giản và linh hoạt nhưng cũng có một số hạn chế như không hỗ trợ giao tiếp hai chiều hay không xác định rõ ràng cấu trúc dữ liệu.
  • GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn dựa trên JSON để lấy dữ liệu từ máy chủ. GraphQL có tính năng cho phép máy khách chỉ định dữ liệu cần thiết và nhận được dữ liệu chính xác từ máy chủ. GraphQL có ưu điểm là giảm thiểu lượng dữ liệu không cần thiết và tăng hiệu suất của ứng dụng.
  • WebSocket là một giao thức dựa trên TCP để tạo ra kết nối hai chiều giữa máy khách và máy chủ. WebSocket có tính năng cho phép máy chủ gửi thông báo cho máy khách mà không cần yêu cầu từ máy khách. WebSocket có ưu điểm là hỗ trợ các ứng dụng thời gian thực như chat, game, v.v.

  Dựa trên định dạng: có hai định dạng chính để biểu diễn dữ liệu trong các yêu cầu và phản hồi của API là XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation).

  • XML là một ngôn ngữ đánh dấu để biểu diễn dữ liệu theo cấu trúc cây. XML có tính năng là có thể mở rộng và tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. XML có nhược điểm là khá phức tạp và tốn nhiều dung lượng.
  • JSON là một định dạng để biểu diễn dữ liệu theo cấu trúc đối tượng. JSON có tính năng là đơn giản và nhẹ nhàng, dễ dàng cho việc phân tích và xử lý. JSON có nhược điểm là không hỗ trợ các kiểu dữ liệu phức tạp như ngày tháng, số thực, v.v.

   API hoạt động như thế nào

  API hoạt động thông qua các yêu cầu và phản hồi giữa máy khách (ứng dụng gửi yêu cầu) và máy chủ (ứng dụng gửi phản hồi). Mỗi yêu cầu và phản hồi đều tuân theo một tập hợp các quy tắc và giao thức được xác định bởi API. Có nhiều loại API khác nhau, nhưng một trong những loại phổ biến nhất là API web, hay còn gọi là API dịch vụ web, là một giao diện xử lý ứng dụng giữa máy chủ web và trình duyệt web.

  API web sử dụng giao thức HTTP để trao đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. Một số phương thức HTTP thông dụng như:

  • GET: để lấy dữ liệu từ máy chủ
  • POST: để gửi dữ liệu mới lên máy chủ
  • PUT: để cập nhật dữ liệu đã có trên máy chủ
  • DELETE: để xóa dữ liệu khỏi máy chủ

  Mỗi yêu cầu HTTP đều có một URL (Uniform Resource Locator) để xác định tài nguyên cần truy cập trên máy chủ. Ví dụ: https://example.com/api/users/1 là một URL để lấy thông tin của người dùng có id là 1 từ máy chủ example.com.

  Mỗi phản hồi HTTP đều có một mã trạng thái để biểu thị kết quả của yêu cầu.

  • 200: OK, yêu cầu thành công
  • 201: Created, yêu cầu đã tạo ra một tài nguyên mới
  • 400: Bad Request, yêu cầu không hợp lệ
  • 401: Unauthorized, yêu cầu không được xác thực
  • 403: Forbidden, yêu cầu không được phép
  • 404: Not Found, tài nguyên không tồn tại
  • 500: Internal Server Error, máy chủ gặp lỗi khi xử lý yêu cầu

  Mỗi phản hồi HTTP cũng có một nội dung (body) để chứa dữ liệu trả về cho máy khách. Dữ liệu này thường được định dạng bằng JSON (JavaScript Object Notation) hoặc XML (Extensible Markup Language), là hai định dạng phổ biến để truyền tải dữ liệu qua web.

  Vai trò của API với website

  API có vai trò rất quan trọng với website, bởi vì chúng giúp website có thể:

  • Tích hợp và sử dụng các chức năng và dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: Bạn có thể tích hợp Google Maps vào website của bạn để hiển thị bản đồ, chỉ đường, v.v. Bạn có thể tích hợp thanh toán online vào website của bạn để khách hàng có thể thanh toán bằng các phương thức như Visa, Mastercard, Paypal, v.v. Bạn có thể tích hợp các nền tảng mạng xã hội vào website của bạn để khách hàng có thể đăng nhập, chia sẻ, bình luận, v.v.
  • Tạo ra các ứng dụng web độc lập và linh hoạt. Ví dụ: Bạn có thể tạo ra một ứng dụng web cho phép người dùng tạo ra các meme hài hước từ các hình ảnh và chữ. Bạn có thể tạo ra một ứng dụng web cho phép người dùng so sánh giá các sản phẩm từ các trang web khác nhau. Bạn có thể tạo ra một ứng dụng web cho phép người dùng học ngoại ngữ qua các bài kiểm tra và trò chơi.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất của website. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng API để tải nội dung động cho website của bạn mà không cần làm mới trang. Bạn có thể sử dụng API để gửi thông báo cho người dùng khi có tin tức mới hay sự kiện quan trọng. Bạn có thể sử dụng API để thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi và sở thích của người dùng để cải thiện website của bạn.

  Ưu và khuyết điểm của API

  API có nhiều ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, tùy thuộc vào loại API, giao thức, định dạng và cách sử dụng của chúng.

  • Cho phép giao tiếp và tương tác giữa các ứng dụng khác nhau một cách hiệu quả và an toàn
  • Cho phép tích hợp và sử dụng các chức năng và dịch vụ của bên thứ ba một cách dễ dàng và nhanh chóng
  • Cho phép tạo ra các ứng dụng độc lập và linh hoạt, không phụ thuộc vào các nền tảng cụ thể
  • Cho phép nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất của ứng dụng, bằng cách cung cấp các thông tin, tính năng và chức năng phong phú và đa dạng

  Một số khuyết điểm chung của API

  • Có thể gặp rủi ro về bảo mật, bảo mật và tính riêng tư của dữ liệu khi trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau
  • Có thể gặp khó khăn trong việc quản lý, bảo trì và cập nhật các API khi có sự thay đổi trong các ứng dụng liên quan
  • Có thể gặp hạn chế về tính năng, chức năng hoặc hiệu suất của API khi phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như mạng, máy chủ, nguồn cung cấp, v.v.

  Làm cách nào để có được API

  Để có được API, bạn có hai lựa chọn chính:

  • Sử dụng các API có sẵn của bên thứ ba. Có rất nhiều API của bên thứ ba cho bạn lựa chọn, từ các API của các nền tảng lớn như Google, Facebook, Twitter, v.v. đến các API của các dịch vụ nhỏ hơn như thời tiết, bản đồ, tin tức, v.v. Bạn có thể tìm kiếm các API của bên thứ ba trên các trang web như ProgrammableWeb, RapidAPI, API List, v.v. Để sử dụng các API của bên thứ ba, bạn thường cần đăng ký và lấy một khóa API (API key) để xác thực yêu cầu của bạn. Bạn cũng cần đọc tài liệu của API để biết cách sử dụng chúng đúng cách.
  • Tạo API của riêng bạn. Nếu bạn muốn có một API đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể tự tạo API của riêng bạn. Để tạo API của riêng bạn, bạn cần có kiến thức về lập trình web, bao gồm ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, giao thức HTTP, v.v. Bạn cũng cần có một máy chủ để chạy và lưu trữ API của bạn. Bạn có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để tạo API của riêng bạn, nhưng một trong những công nghệ phổ biến nhất là Node.js, là một nền tảng lập trình JavaScript cho phép bạn tạo các ứng dụng web và API nhanh chóng và dễ dàng.

   API là giao diện lập trình ứng dụng cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp và tương tác với nhau một cách hiệu quả và an toàn. API có vai trò rất quan trọng với website, bởi vì chúng giúp website có thể tích hợp và sử dụng các chức năng và dịch vụ của bên thứ ba, tạo ra các ứng dụng web độc lập và linh hoạt, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất của website.

  Bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích khác về website tại đây.

  CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

  Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16 , Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

  Mã số thuế: 0317634365

  Thời gian làm việc: 8h - 17h

  CSKH: 0703 266288

  Liên Hệ 24/7 :

  0938 004462 - Mr.Sang

  0916 042079 - Miss.Kim Anh

  Email: vps@webvps.vn

  Website: webvps.vn

  Bài viết liên quan

  huong-dan-cai-dat-email-tren-dien-thoai-may-tinh-bang-android

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL TRÊN ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG ANDROID

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL TRÊN ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG ANDROID
  thiet-lap-email-tren-iphone

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EMAIL TRÊN IPHONE

  Cách đăng nhập, thiết lập email trên iPhone đơn giản, nhanh chóng
  dedicated-server-la-gi-va-khi-nao-nen-su-dung-dedicated-sever

  Dedicated server là gì và khi nào nên sử dụng dedicated sever

  Bạn có biết rằng, khi bạn sử dụng một website, ứng dụng hay dịch vụ trực tuyến, bạn đang kết nối với một máy chủ nào đó trên internet? Máy chủ là một thiết bị máy tính có khả năng lưu trữ, xử lý và truyền tải dữ liệu cho các máy khách khác. Có nhiều loại máy chủ khác nhau, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dedicated server, một loại máy chủ đặc biệt và có nhiều lợi ích cho người sử dụng.
  share-hosting-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-share-hosting

  Share hosting là gì - Ưu và nhược điểm của share hosting

  Shared hosting là một dịch vụ lưu trữ web cho phép nhiều website chia sẻ một máy chủ vật lý hoặc ảo. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên. Tuy nhiên, shared hosting cũng có những hạn chế và rủi ro mà bạn cần biết trước khi quyết định sử dụng.
  vps-hosting-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-vps-hosting

  VPS hosting là gì - Ưu và nhược điểm của VPS hosting

  Bạn đang tìm kiếm một giải pháp lưu trữ web cho dự án của mình? Bạn muốn có một máy chủ riêng biệt, an toàn và linh hoạt? Bạn muốn có khả năng quản lý và tùy biến máy chủ theo ý muốn? Nếu câu trả lời là có, thì VPS hosting là giải pháp dành cho bạn.
  uiux-nguyen-tac-va-thuc-hanh-thiet-ke-website

  UI/UX: Khái niệm và lí do nên tối ưu UI/UX trong thiết kế website

  Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số website lại thu hút và giữ chân được người dùng, trong khi một số khác lại bị bỏ qua hoặc bỏ rơi? Đó là nhờ vào UI/UX, hai khái niệm quan trọng trong thiết kế website, ảnh hưởng đến hình thức, tính năng và trải nghiệm của người dùng khi sử dụng website.
  nhung-dieu-can-lam-de-co-mot-website-chuyen-nghiep

  Những điều cần làm để có một website chuyên nghiệp

  Website là một công cụ quan trọng trong kinh doanh, quảng bá và giao tiếp trên internet. Một website chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với khách hàng, đối tác và người dùng, nâng cao uy tín và hiệu quả của doanh nghiệp.
  landing-page-la-gi-va-cach-co-mot-landing-page-hieu-qua-khi-thiet-ke-website

  Landing page là gì và cách có một landing page hiệu quả khi thiết kế website

  Landing page là một trang web được thiết kế đặc biệt để thu hút và chuyển đổi người truy cập thành khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng thực. Landing page khác với website thông thường ở chỗ nó chỉ có một trang duy nhất, không có menu điều hướng, không có liên kết đến các trang khác, và có một nút kêu gọi hành động (CTA - call to action) hướng người dùng đến mục đích mong muốn. Mục đích và lợi ích của landing page trong marketing online là để tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm chi phí quảng cáo, tăng doanh thu, xây dựng thương hiệu, và thu thập dữ liệu khách hàng.
  watermark-la-gi-va-nhung-loi-ich-cua-watermark-trong-thiet-ke-website

  Watermark là gì và những lợi ích của watermark trong thiết kế website

  Watermark là hình mờ, thể hiện dưới dạng như một đoạn text, hình ảnh, logo, khẩu hiệu hay số điện thoại, nhưng chúng được làm mờ đi và không rõ nét như ban đầu. Watermark là một phần quan trọng khi thiết kế website vì những lợi ích của nó mang lại. Cùng VPS tìm hiểu về watermark nhé.
  10-dieu-luu-y-can-biet-khi-thiet-ke-website-cho-doanh-nghiep

  10 điều lưu ý cần biết khi thiết kế website cho doanh nghiệp

  Website có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vậy khi thiết kế website cho doanh nghiệp có những điểm nào bạn cần biết và lưu ý. Hãy cùng VPS tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.
  vai-tro-cua-homepage-va-mot-so-luu-y-ve-homepage-khi-thiet-ke-website

  Vai trò của Homepage và một số lưu ý về Homepage khi thiết kế website

  Homepage là trang chủ của một website, là trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi truy cập vào một địa chỉ web. Homepage có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, cũng như điều hướng người dùng đến các trang khác trong website.
  cach-phoi-mau-va-luu-y-khi-phoi-mau-thiet-ke-website

  Cách phối màu và lưu ý khi phối màu thiết kế website

  Màu sắc của website là một phần quan trọng khi thiết kế website. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mĩ trang web của bạn và cảm nhận, độ thiện cảm của người dùng, đôi khi có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm của khách hàng.
  chung-chi-bao-mat-ssl-giai-phap-bao-ve-website-hieu-qua-khi-thiet-ke-website

  Chứng chỉ bảo mật SSL - Giải pháp bảo vệ website hiệu quả khi thiết kế website

  Bạn có biết chứng chỉ bảo mật SSL là gì? Bạn có biết lợi ích của việc sử dụng chứng chỉ SSL khi thiết kế website của bạn? Bạn có biết cách đăng ký và cài đặt chứng chỉ SSL cho website của bạn? Nếu bạn chưa biết, hãy cùng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.
  cac-luu-y-khi-thiet-ke-website-ban-hang

  Các lưu ý khi thiết kế website bán hàng

  Thiết kế Website bán hàng là việc quan trọng để kinh doanh trực tuyến, nhưng không phải website nào cũng có thể thu hút và giữ chân khách hàng. Để biết được các yếu tố nào cần lưu ý khi thiết kế website bán hàng, hãy cũng Webvps tham khảo bài viết sau đây nhé.
  thiet-ke-website-va-nhung-dieu-can-tranh

  Thiết kế website và những điều cần tránh

  Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều có cho mình website của riêng nhằm giới thiệu thông tin công ty hoặc sản phẩm - dịch vụ công ty đang có… Nhưng nếu thiếu hiểu biết, không nhận ra được sai lầm trong thiết kế sẽ khiến nhiều doanh nghiệp, công ty bị ảnh hưởng. Cùng VPS tìm hiểu những sai lầm cần tránh khi thiết kế website doanh nghiệp nhé.
  co-nen-quang-cao-google-ads

  Có nên quảng cáo google ads

  Đứng trước một sức mạnh phát triển của dịch vụ online và mạng xã hội như hiện nay, việc lựa chọn quảng bá website mang đến cho doanh nghiệp, cá thể kinh doanh mở ra rất nhiều cơ hội và giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả bán hàng của mình.
  cac-loi-ich-khi-ban-co-mot-trang-website

  Các lợi ích khi bạn có một trang website

  Ngày nay website đã trở thành một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp và hộ cá thể kinh doanh. Vậy website có lợi ích gì, tại sao website lại giúp bạn kinh doanh hiệu quả. Hãy tìm hiểu qua bài viết sau đây.
  may-chu-la-gi-va-cac-loai-may-chu

  Máy chủ là gì và các loại máy chủ

  Máy chủ là một máy tính vật lí hoặc một cụm máy tính vật lí được cài đặt các chương trình cung cấp các chức năng dịch vụ. Máy chủ là trung tâm trong mô hình client – sever đóng vai trò tiếp nhận và xử ý những yêu cầu từ phía các client.
  Vòng quay may mắn