Bảng giá tên miền quốc tế

Bảng giá tên miền quốc tế

Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt

Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí transfer (VNĐ)
.com Miễn phí 385.000 385.000
.net Miễn phí 440.000 440.000
.org Miễn phí 385.000 385.000
.info Miễn phí 500.500 500.500
.us Miễn phí 385.000 385.000
.biz Miễn phí 478.500 478.500
.cc Miễn phí 297.000 297.000
.asia Miễn phí 385.000 385.000
.eu Miễn phí 396.000 396.000
.me Miễn phí 704.000 704.000
Vòng quay may mắn