Bảng giá hosting

Bảng giá hosting

Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu,

giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server IBM/CISCO/INTEL với 32G RAM và 2 CPU Intel Xeon Quad Core

Công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10

  • host phổ thông

  • host thương mại

  • host vip

Vòng quay may mắn