Hướng dẫn cấu hình email trên Outlook 2013 và 2016

Hướng dẫn cấu hình email trên Outlook 2013 và 2016

Ngày đăng: 02/02/2024 05:10 PM

  Bước 1: Thêm tài khoản email vào Outlook 2013
  Cấu hình email account trên Outlook 2013 và 2016:
  1. Mở Microsoft Outlook
  2. Click File
  3. Click Info menu bên trái
  4. Click Account Settings sẽ sổ ra list.
  5. Chọn Account Settings…trong menu sổ xuống
   


  Dưới Email tab, Chọn New
   

  Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi cấu hình của một account đã có, Dưới New bạn sẽ thấy List các email account đang có, double click on vào email account bạn muốn cấu hình, và trưc tiếp đến bước 9

  6. Chọn Manually setup or additional server types sau đó click [Next]

   

   


  7. Chọn POP or IMAP click [Next] để tiếp tục
   


  Nhập thông tin như sau:

  Your Name: Tên mà bạn muốn hiển thị khi người nhận check mail của bạn
  Email Address: email của bạn vd: tên_email@tên_miền_của_bạn.
  Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP ở mũi tên sổ xuống.

  Incoming mail server: mail.tên_miền_của_bạn hoặc mail.tên_miền_của_bạn.

  Outgoing mail server: mail.tên_miền_của_bạn.

  User Name: Nhập dầy đủ địa chỉ email của bạn vd:tên_email@tên_miền_của_bạn.
  Password: Password của email account này, do nhà cung cấp hosting cấp.

  Cuối cùng là tùy thuộc vào việc người sử dụng dùng Outlook Data File mới hay không ( New Outlook Data File / Existing Outlook Data File ), Lựa chọn này không ảnh hưởng tới việc kết nối đến server.
   


  8. Click [More Settings]
  9. Chọn tab Outgoing Server
  10. Chọn My outgoing mail sever (SMTP) requires authentication và Use same settings as incoming mail server
   


  11. Qua tab Advanced.

  Lưu ý: Ở mục Incoming server (POP3) là port 110 và Outgoing server (SMTP) là port 25
   

  12. Click [OK]
  13. Click [Next] và [Finish] để hoàn tất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài viết liên quan

  email-sever-la-gi-va-loi-ich-cua-email-sever

  Email sever là gì và lợi ích của email sever

  Email sever là máy chủ được cấu hình để thực hiện thao tác gửi, nhận, lưu trữ thư điện tử và các thao tác có liên qua thư điện tử.
  Vòng quay may mắn