Email server

Email server

Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt

email-sever-la-gi-va-loi-ich-cua-email-sever

Email sever là gì và lợi ích của email sever

Email sever là máy chủ được cấu hình để thực hiện thao tác gửi, nhận, lưu trữ thư điện tử và các thao tác có liên qua thư điện tử.
Vòng quay may mắn