Bảng giá tên miền việt nam

Bảng giá tên miền việt nam

Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt

Tên miền Phí khởi tạo (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Phí transfer (VNĐ)
.vn 310.000 515.000 Miễn phí
.com.vn 315.000 410.000 Miễn phí
.net.vn 345.000 350.000 Miễn phí
.org.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.info.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.gov.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.edu.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.biz.vn 345.000 350.000 Miễn phí
.name.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.pro.vn 197.000 205.000 Miễn phí
.health.vn 197.000 205.000 Miễn phí
Vòng quay may mắn